Uwaga - Zmiana treści SIWZ na zadanie: Modernizacja drogi gminnej nr 108736L dojazdowej do użytków rolnych wsi Wierzchowiska Pierwsze od km 0+000,00 do km 0+500,00 na dł. 0,5 km - etap II

Treść zmiany SIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ ze zmienioną posdtawą prawną (zał 1-8).pdf