Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Lute poprzez budowę chodnika

Treść zawiadomienia .pdf