Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Modliborzyce

Treść zawiadomienia.pdf