Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Dostawa kruszywa łamanego do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Modliborzyce w roku 2014

Treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf