Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont budynku socjalnego w miejscowości Wierzchowiska Drugie

Treść zawiadomienia.pdf