Gmina Modliborzyce zawiadamia, o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: ?Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach?

Zawiadomienie.pdf