Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Modliborzyce w roku szkolnym 2014/2015

Treść zawiadomienia.pdf