Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Modernizacja drogi gminnej nr 108736L Wierzchowiska ? Majdan Obleszcze od km 0+850,00 do km 1+350,00

Treść zawiadomienia.pdf