Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budową bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Modliborzycach

Treść zawiadomienia.pdf