Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Dostawa kruszywa łamanego do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Modliborzyce w roku 2015

Treść zawiadomienia.pdf