Gmina Modliborzyce zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie?Remont układu ulic w miejscowości Modliborzyce?

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf