Fundacja Inicjatyw Lokalnych prowadzi nabór na szkolenie: KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH FIRM
Szkolenie trwa 80 godzin i obejmuje m.in.:
- Prawo gospodarcze i prawo pracy.
- Podatek dochodowy CIT I PIT.
- Wybrane zagadnienia z zakresu wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
- Podstawy rachunkowości.
- Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów.

- Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
- Uproszczenia w ewidencji księgowej małych firm.
- Sprawozdawczość finansowa i podatkowa.
- JPK – generowanie i przesyłanie plików z ewidencji VAT
- Obsługa komputerowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych.

Termin: 24 kwietnia – 29 maja 2018
(grafik dostępny w Biurze Fundacji)
Zajęcia będą się odbywały 2-3 razy w tygodniu
Cena szkolenia: 690 zł (zawiera podatek VAT)