FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim ogłasza nabór na szkolenia: Elektryk z uprawnieniami na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 KV – uprawnienia SEP

Celem kursu jest:
- Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie elektryka
- Przygotowanie do zdania egzaminu celem uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego „E” w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV

Szkolenie trwa 30 godzin i obejmuje m.in.:
- Wymagania BHP, PPOŻ oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.
- Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń i instalacji sieci energetycznych.
- Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych.
- Warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych

Cena: 600,00 zł brutto Termin: 07 – 10 maja 2018