Drodzy Mieszkańcy
Posterunek Policji w Modliborzycach informuje, że po zdiagnozowaniu zagrożenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa najczęściej nanoszonym sygnałem występującym na terenie Miasta i Gminy Modliborzyce są zdarzenia dotyczące wykroczeń, między innymi: nieprawidłowego parkowania, przekraczania dozwolonej prędkości oraz spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.