Projekt zakłada aktywizację mieszkańców powiatu janowskiego:

- w wieku powyżej 30 lat,
- bez pracy lub zamierzających odejść z rolnictwa,
- z niepełnosprawnością,
- gotowych podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
- chętnych do podjęcia zatrudnienia,

poprzez bezpłatne szkolenia tzw. „Szyte na miarę” m.in. z zakresu Cieśla/Stolarz budowlany, Opiekun osób starszych, Dekarz/ Blacharz budowlany, Krawiectwo oraz 3 miesięczne staże zawodowe i pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.