Powiększa się grono honorowych obywateli i zasłużonych dla gminy Modliborzyce. Podczas sesji, która odbyła się pod koniec maja, radni postanowili przyznać pierwszy tytuł Andrzejowi Kraśnickiemu, a do grona zasłużonych dołączyć Alfredę Dec.

Andrzej Kraśnicki od 2010 roku jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i przyjacielem Jana Klafkowskiego - "Zasłużonego dla Gminy Modliborzyce". Organizowane przez niego w miejscowości Lute turnieje tenisa stołowego o Puchar Józefa Kudły od lat gromadzą liczne grono uczestników i gości z Andrzejem Kraśnickim na czele. Współpraca z prezesem PKOl przynosi gminie nie tylko splendor, ale także pomaga zdobywać pieniądze na rozwój kultury fizycznej. Tylko w tym roku m.in. dzięki jego kontaktom udało się pozyskać środki na urządzenie "Otwartych Stref Aktywności" i doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutem oraz deklarację wsparcia remontu sali dla judoków przy Zespole Szkół w Modliborzycach. Andrzej Kraśnicki osobiście wręcza ufundowane przez PKOl nagrody w turniejach w Lutem, a w tym roku towarzyszył mu wiceminister sportu Jarosław Stawiarski. Za taką postawę i bezinteresowną pomoc radni postanowili wyróżnić go tytułem honorowego obywatela.

"Zasłużona dla Gminy Modliborzyce" Alfreda Dec z Wierzchowisk Drugich przez wiele lat pracowała w bibliotece. To ona założyła pierwsze Koło Przyjaciół Biblioteki, a także była jednym z inicjatorów utworzenia kółek zainteresowań - teatralnego, recytatorskiego i tanecznego. Alfreda Dec organizowała również widowiskowe pochody bohaterów książek i zimowe spartakiady, a także wiele akcji społecznych, w tym budowę mostu, prowadzącego do biblioteki oraz boisk do siatkówki i piłki nożnej. Na liście jej dokonań jest także założenie strażackiej drużyny dziewczęcej, działalność społeczną kontynuowała w gminnej i powiatowej radzie narodowej oraz swojej parafii. Pani Alfreda od lat mieszka samotnie pod lasem, ale cały czas służy ludziom swoją wiedzą i doświadczeniem życiowym, a jej poczucie humoru i otwartość powodują, że wciąż jest pełna zapału do pracy i energii.

Podczas wtorkowej sesji radni postanowili również, że Gmina Modliborzyce przekaże Powiatowi Janowskiemu 150 tysięcy na budowę chodnika przy drodze powiatowej Stojeszyn Pierwszy - Zarajec w Stojeszynie Pierwszym, który powstanie w tym roku.

Rada przyjęła także uchwałę, umożliwiającą dokonywanie płatności podatków i innych opłat lokalnych za pomocą kart płatniczych.