Od wakacji rusza projekt „Podaruj mi radość” realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2018.

Wnioskodawcą jest Gmina Modliborzyce a realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach.
Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży w postaci oferty pozaszkolnej i pozalekcyjnej w formie: wsparcia środowiskowego, poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz dodatkowych zajęć ukierunkowanych na zdobycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Ponadto przewidziano cykl spotkań dla rodziców, których celem jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie potrzeb rozwojowych dzieci oraz metod wychowywania.
Część działań zaplanowano na okres letnich wakacji tj. zajęcia dla czterech grup dziecięco-młodzieżowych, w zakresie asertywności i zastępowania agresji poprzez twórcze spędzenie czasu wolnego, rozwijanie różnych uzdolnień m.in. literackich, tanecznych, a także wychowywanie przez sport. Zostaną utworzone następujące grupy wakacyjne:


1) Grupa I sportowa w Stojeszynie;
2) Grupa II sportowa w Wierzchowiskach Drugich;
3) Grupa III literacko-czytelnicza w Modliborzycach;
4) Grupa IV taneczna w Modliborzycach.


Dla każdej grupy uwzględniono osiem spotkań/warsztatów (średnio jeden raz w tygodniu), spotkanie integracyjno-edukacyjne z rodzicami oraz udział w spektaklu teatralnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym.
Ponadto od września do grudnia 2018 roku będą prowadzone zajęcia/warsztaty w trzech dziecięco-młodzieżowych grupach szkolnych. W ramach projektu przewidziano również poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, spotkania integracyjne oraz spotkania edukacyjne dla rodziców.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, tel. 15 87 15 108.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Koordynator projektu
Bożena Skowrońska