Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie  zachęca wytwórców produktów certyfikowanych w ramach krajowych i unijnych systemów jakości, lokalnych producentów mających w swojej ofercie wyroby regionalne, rolników, którzy wytwarzają w swoich gospodarstwach produkty żywnościowe do rejestrowania się na stronie www.polskasmakuje.pl, na której mogą prezentować swoje produkty. Rejestracja i korzystanie ze strony jest bezpłatne.