Rada Miejska w Modliborzycach udzieliła burmistrzowi Witoldowi Kowalikowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Spośród 13 radnych, którzy wzięli udział w sesji we wtorek 26 czerwca, za uchwałą w tej sprawie zagłosowało 12, a 1 wstrzymał się od głosowania.Plan dochodów na 2017 rok został wykonany w prawie 99,8 %, a wydatków - w około 93 %. Część inwestycji, które miały być realizowane w ubiegłym roku, z przyczyn niezależnych od gminy, została przesunięta na bieżący rok. Chodzi m.in. o jeden z najbardziej kosztownych projektów ostatnich lat, czyli zakup i montaż 674 zestawów kolektorów słonecznych i 63 kotłów na biomasę, warty ponad 7,5 miliona złotych. Większość pieniędzy na ten cel samorząd pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Na liście inwestycji, wykonanych w 2017 roku, jest kilka zadań drogowych, z których część także była współfinansowana ze źródeł zewnętrznych. Na przykład 1700 metrów drogi Wolica Pierwsza - Wolica Druga zostało wyremontowanych dzięki środkom z budżetu państwa. Koszt to ponad 730 tysięcy złotych, z czego połowę stanowiła dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

           Korzystając ze środków budżetu państwa udało się także zabezpieczyć dno wąwozu w Wierzchowiskach Pierwszych, co kosztowało ponad 120 tysięcy złotych. Ponadto za prawie 115 tysięcy gmina przebudowała fragment trasy w miejscowości Bilsko, a z samorządem województwa wybudowała chodnik przy drodze wojewódzkiej Zaklików - Modliborzyce. Na to drugie zadanie samorząd gminny przekazał ponad 105 tysięcy złotych. Podczas wtorkowej sesji radni przyjęli także uchwałę w sprawie dopłat do wody i ścieków, które przez kolejny rok będą takie same jak dotychczas i będą wynosić 30 groszy do metra sześciennego wody oraz 80 groszy - ścieków. Ponadto rada zgodziła się na utworzenie pierwszej w gminie spółdzielni socjalnej, która nie jest nastawiona na zysk lecz zwiększanie zatrudnienia, a powstanie we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej z Lublina. "Pionier", bo tak ma się nazywać nowa spółdzielnia, to szansa na start zawodowy dla osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie, w tym niepełnosprawnych, którzy w przyszłości mają się zająć przede wszystkim odbiorem odpadów komunalnych. Zatrudnienie w spółdzielni ma znaleźć co najmniej 5 osób, a większość środków na jej wyposażenie gmina otrzyma z OWES. Przyjęta we wtorek uchwała rady pozwoli na rejestrację "Pioniera" i pod koniec roku na przystąpienie do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jeśli spółdzielnia wygra, będzie wykonywała te usługi od 1 stycznia 2019 roku.

          Podczas wtorkowej sesji rada miejska zgodziła się także na przyznanie dotacji Stowarzyszeniu Sanna w Modliborzycach, które w imieniu gminy będzie realizować projekt "Powstanie Styczniowe na ziemi modliborzyckiej". Jednym z jego elementów będzie wydanie albumu historycznego "Śladami przeszłości. Historia parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach", na który Stowarzyszenie Sanna otrzyma ponad 11,5 tysiąca złotych.
Po zakończeniu obrad burmistrz Modliborzyc, członkowie rady, pracownicy urzędu miejskiego i sołtysi posadzili "Dąb Niepodległości". To nawiązanie do wielowiekowej tradycji sadzenia drzew - przede wszystkim dębów - uosabiających siłę i pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych, w tym przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

DSC9466-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9467-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9468-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9469-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9470-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9471-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9472-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9473-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9474-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9475-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9476-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9477-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9478-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9479-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9482-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9484-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9486-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9488-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9491-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9493-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9496-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9497-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9500-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9501-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9502-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9503-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9504-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9505-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9506-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9507-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9508-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9509-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9511-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9512-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9514-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9515-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9518-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9519-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9520-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9521-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC9524-dluzsza-krawedz1600-1600Q72