Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 sierpnia 2018 roku (wtorek) na godzinę 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, XLVIII w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.