Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach rozpoczął wypłatę nowego świadczenia z programu "Dobry Start".

W najbliższych dniach pieniądze trafią do ponad 400 wnioskodawców.Mieszkańcy gminy, którzy do tej pory wystąpili o nowe świadczenie, chętniej korzystali z możliwości złożenia dokumentów w tradycyjnej, czyli drukowanej formie. Wnioski są przyjmowane od 1 lipca, ale większość osób złożyła je w sierpniu. - W pierwszym miesiącu, czyli od 1 do 31 lipca, gdy wnioski były przyjmowane tylko przez internet, na taką opcję zdecydowało się 49 osób, a w sierpniu liczba ta spadła do niespełna 20. Zdecydowanie więcej, bo prawie 360, mamy wniosków w wersji papierowej - wylicza kierownik GOPS w Modliborzycach Bożena Skowrońska. --- W połowie sierpnia gmina otrzymała od wojewody pieniądze na realizację nowego programu. Rada miejska wprowadziła je do budżetu na sesji we wtorek 28 sierpnia i tego samego dnia GOPS rozpoczął wypłatę świadczenia. Bożena Skowrońska zapowiada, że przelewy będą realizowane tak szybko jak to tylko możliwe, a pieniądze będą wypłacane wyłącznie na konto wnioskodawcy. W ramach programu "Dobry Start" 300 złotych przysługuje bez względu na dochody na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia. Świadczenie jest przyznawane raz w roku, a wypłata pieniędzy powinna nastąpić maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia dokumentów.