Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie lubelskim funkcjonuje od 14 września 2016 roku. Od tego momentu mieszkańcy naszego powiatu mogą na bieżąco informować Policję o zagrożeniach występujących w danym rejonie.

Dzięki takiej współpracy wspólnie możemy wpływać na bezpieczeństwo w powiecie janowskim . Dziękujemy i zachęcamy do dalszego korzystania z tego narzędzia.
14 września 2016 roku w województwie lubelskim zostało uruchomione nowe narzędzie informatyczne - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od tego dnia każdy mieszkaniec regionu może sam zadbać o bezpieczeństwo, zareagować na zagrożenia i podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Można też sprawdzić czy w jego okolicy zamieszkania jest bezpiecznie. Na mapie znajdują się informacje dotyczące wybranych kategorii przestępstw, a także zagrożeń w ruchu drogowym.
Od początku tego roku na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu janowskiego zostało wprowadzonych 154 zgłoszeń, z tego 105 zostało potwierdzonych. Największa ilość zgłoszeń dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym a konkretnie nieprawidłowego parkowania oraz przekraczania dozwolonej prędkości. Łącznie w tej kategorii wpłynęło 93 zgłoszeń, z czego 70 zostało potwierdzonych. Wiele zgłoszeń dotyczyło spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. Pozostałe zgłoszenia dotyczyły m. in.: miejsc grupowania się małoletnich, złej organizacji ruchu drogowego czy niewłaściwej infrastruktury drogowej.
Warto przypomnieć, że za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy może przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w jego okolicy. Następnie te sygnały są przez Policję weryfikowane. Jeśli zagrożenie zostanie potwierdzone, Policja wprowadzi je wprost na mapę. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach mogą znaleźć się szczegółowe informacje dotyczące także niższych szczebli podziału terytorialnego, takich jak np. osiedli.
Podczas korzystania z mapy należy jednak pamiętać, że
 nie służy ona do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. 
Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.
 Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.