Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o okręgach wyborczych