19 września 2018 roku ruszył nabór wniosków o dotacje i preferencyjne pożyczki na termomodernizację domów jednorodzinnych, wymianę ich źródła ciepła (pieca) oraz kolektory słoneczne i przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne – w ramach rządowego programu Czyste Powietrze, który obejmie też nowe domy.


Priorytetem rządu będzie również rozwój geotermii.

Program będzie 10-letni, a jego łączny budżet w tym okresie ma wynieść 103 mld zł (63,3 mld zł na dotacje i 39,7 mld zł na pożyczki). W związku z tym, że główną przyczyną smogu w Polsce jest tzw. niska emisja, której największym źródłem są kominy budynków mieszkalnych, program będzie polegał przede wszystkim na udzielaniu dotacji i preferencyjnych (niskooprocentowanych) pożyczek na termomodernizację domów jednorodzinnych, wymianę w nich źródła ciepła (starego pieca na nowy, niskoemisyjny lub inne źródło ciepła) oraz kolektory słoneczne i przydomowe instalacje fotowoltaiczne. Będzie można je też otrzymać na nowo budowany dom – na energooszczędne, „niskoemisyjne” źródło ciepła (np. na zakup i instalację pompy ciepła).

Wnioski o dotacje i pożyczki przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Nabór będzie ciągły.

Wysokość i charakter wsparcia (dotacja czy niskooprocentowana pożyczka) będzie zależeć od dochodów wnioskodawcy. Im będą one wyższe, tym mniejszy udział dotacji w udzielonym wsparciu, a wyższy – pożyczki. W wyższych grupach dochodowych dotacja będzie po Nowym Roku zastąpiona ulgą podatkową.

Największa dotacja - do 90 proc. tzw. kwalifikowanych kosztów inwestycji - przewidziana będzie przy 600 zł miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Takie wsparcie będzie mogło być uzupełnione niskooprocentowaną pożyczką.

Kolejne progi to:

• 601-800 zł na osobę w rodzinie - dotacja do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, pożyczka - na pozostałe koszty inwestycji;

• 801- 1000 zł na osobę - dotacja do 70 proc. plus pożyczka

• 1001 – 1200 zł na osobę - dotacja 60 proc. plus pożyczka;

• 1201-1400 zł na osobę - dotacja do 50 proc. plus pożyczka;

• 1401-1600 zł na osobę - dotacja do 40 proc. plus pożyczka;

• Powyżej 1600 zł na osobę – dotacja do 30 proc. plus pożyczka.


Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł (minimalne – 7 tys. zł). Powyżej tej kwoty przewidziane są niskooprocentowane pożyczki z planowanym okresem ich spłaty do 15 lat.
Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. PIT za poprzedni rok (jako dokument potwierdzający wysokość dochodów) oraz dokument potwierdzający prawo własności domu.