Informacja MKW w Modliborzycach o harmonogramie dyżurów i składzie Miejskiej Komisji Wyborczej.