Informacja Burmistrza Modliborzyc dotycząca obwieszczeń i plakatów wyborczych.