Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych.