Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 2 października 2018 roku (wtorek) na godzinę 12:00 w Bibliotece u Kazimierza, Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej im. K. Zielińskiego 
w Modliborzycach L
 w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.