Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie II w sprawie zmiany w składzie  Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 w  Modliborzycach.