Nasz regionalny księgozbiór wzbogacił się o dwie nowe publikacje: „Śladami przeszłości… Historia parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach” autorstwa Urszuli Bzdyry oraz „Powstanie Styczniowe na terenie ziemi modliborzyckiej” autorstwa Marka Mazura.

Są pierwsze tak obszerne publikacje na temat historii parafii w Modliborzycach i Powstania Styczniowego na ziemi modliborzyckiej. Ich promocja odbyła się 13 września 2018 r. w Bibliotece u Kazimierza w Modliborzycach.

Obydwie publikacje zostały wydane przez Stowarzyszenie Sanna w Modliborzycach ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020, przy finansowym wsparciu Gminy Modliborzyce.

DSC2325-galeria-1200-1200Q72
DSC2331-galeria-1200-1200Q72
DSC2332-galeria-1200-1200Q72
DSC2335-galeria-1200-1200Q72
DSC2339-galeria-1200-1200Q72
DSC2341-galeria-1200-1200Q72
DSC2347-galeria-1200-1200Q72
DSC2359-galeria-1200-1200Q72
DSC2363-galeria-1200-1200Q72
DSC2368-galeria-1200-1200Q72