W sobotę 13 października 2018 roku odbyło się uroczyste poświęcenie krzyża na placu, na którym dzięki staraniom mieszkańców Stojeszyna Pierwszego na czele z sołtysem p. Marianem Kucią utworzono OTWARTĄ STREFĘ AKTYWNOŚCI.

W miejsce starego krzyża powstał piękny, nowy, pod którym, po uroczystej Mszy św. odprawionej przez proboszcza parafii Brzeziny Stojeszyńskie ks. kanonika Krzysztof Woźniaka, złożone zostały kwiaty.
          W uroczystościach szczególny udział mieli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, którzy wraz z rodzicami i nauczycielami przygotowali oprawę Mszy św. Było to dla nich szczególne wydarzenie ze względu na osobę patrona szkoły, ponieważ ten wielki Polak dobrze znał moc Krzyża. Pamiętamy wiele zdjęć papieża Jana Pawła II przyciskającego do swojego serca Krzyż Chrystusa.
Na zakończenie tego pięknego wydarzenia głos zabrał burmistrz Modliborzyc p. Witold Kowalik oraz dyrektor szkoły p. Małgorzata Wisińska, która podziękowała władzom gminy za piękny plac, a następnie w imieniu organizatorów zaprosiła wszystkich na poczęstunek.
          Udział w uroczystości był potwierdzeniem wielkiego szacunku dla wiary chrześcijańskiej, ale także szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę, ponieważ nasze święto przypadło na miesiąc przed setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.


Maria Piotrowska

DSC0210-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0207-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0211-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0214-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0216-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0217-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0219-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0226-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0240-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0246-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0247-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0248-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0249-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0250-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0251-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0253-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0254-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0255-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0256-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0257-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0258-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0260-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0262-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0263-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0266-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0267-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0268-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0269-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0270-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0271-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0272-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0273-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0274-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0275-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0278-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0284-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0285-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0288-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0290-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0293-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0300-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0301-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0302-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0306-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0307-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0309-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0312-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0316-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC0210-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0207-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0211-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0214-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0216-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0217-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0219-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0226-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0240-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0246-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0247-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0248-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0249-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0250-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0251-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0253-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0254-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0255-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0256-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0257-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0258-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0260-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0262-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0263-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0266-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0267-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0268-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0269-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0270-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0271-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0272-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0273-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0274-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0275-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0278-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0284-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0285-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0288-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0290-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0293-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0300-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0301-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0302-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0306-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0307-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0309-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0312-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC0316-dluzsza-krawedz1600-1600Q72