Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim informuje o nowej ogólnopolskiej kampanii edukacyjno - informacyjnej prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną.

Powyższa kampania dotyczy rozpoczynającego się sezonu grzewczego i ma na celu uświadomienie społeczeństwu zagrożeń wynikających ze wzmożonego ryzyka powstania pożarów w budynkach mieszkalnych jak również ze zdarzeniami związanymi z tlenkiem węgla.
Każdego roku w Polsce powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Jednak, to właśnie tam ginie największa liczba osób.
W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń ogrzewczych. Źródłem emisji tlenku węgla popularnie zwanym CZADEM są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

• bezwonny,
• bezbarwny,
• pozbawiony smaku.

Aby uniknąć zatrucia CZADEM należy:

1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonywać przeglądy techniczne przewodów kominowych.
2. Użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
3. Nie zasłaniać oraz przykrywać urządzeń grzewczych.
4. Nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych.
5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie należy bagatelizować objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast należy przewietrzyć pomieszczenie.
Informujemy że bardzo skutecznym zabezpieczeniem przed niebezpieczeństwem zatrucia się tlenkiem węgla i pożarem są elektroniczne czujki tlenku węgla oraz czujki dymu. Przedmiotowe czujki wyposażone są w akustyczny sygnalizator tzw. "syrenę" alarmującą mieszkańców o ewentualnym zagrożeniu. Należy je instalować w korytarzach, najlepiej w pobliżu sypialni aby ostrzeżenie nadeszło w porę. Zakup i instalacja takich czujek pozwala niejednokrotnie na ocalenie mienia oraz tego co jest bezcenne - naszego życia.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim apeluje do mieszkańców miasta Janów Lubelski i powiatu janowskiego o szczególną ostrożność i przestrzeganie instrukcji obsługi pieców ogrzewczych na paliwo stałe i gazowe użytkowanych w budynkach jednorodzinnych.