Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach włączyła się akcję organizowaną przez fundację „The Brigde”. „Projekt "Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach", został stworzony przez fundację The Bridge z Genewy.

Głównymi aktorami przedsięwzięcia jest polska młodzież,(…) a ma na celu zaszczepienie w młodych ludziach m.in. proekologicznych postaw.
- To projekt ONZ, który mówi o globalnych wyzwaniach i celach zrównoważonego rozwoju w formie baśniowej. Mówimy o zmianach klimatycznych, bo Polska będzie gospodarzem konferencji klimatycznej trzeci raz w ciągu dziesięciu lat - tłumaczy Adam Koniuszewski z fundacji The Bridge.
- Idea projektu polega na tym, by poprzez formę literacką, która jest bliska nam wszystkim zaszczepić młodym ludziom, od juniora, właściwe postawy wobec świata, w którym się znajdujemy - tłumaczyła zaś Margo Koniuszewska, szefowa fundacji.”
Sprawy ekologii i przyszłości świata są nam, młodym ludziom szczególnie bliskie. Nie mogliśmy przejść obojętnie wobec takiej akcji, która, za sprawą fundacji The Bridge, obejmuje swoim zasięgiem cały świat.
Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach z dużym zaangażowaniem podeszła do tematu i podjęliśmy decyzję, że my nagramy film o tematyce ekologicznej. Nieoceniona okazała się tu po raz kolejny współpraca z klubem filmowym działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach. Przychylność do naszych pomysłów dyrektora, pana Andrzeja Rząda ale przede wszystkim ogromne zaangażowanie dwóch speców od filmu: Huberta Ryfińskiego i Tomasza Kamińskiego przyniosło fantastyczny efekt.
Wspólnie wymyśliliśmy fabułę, opracowaliśmy scenariusz, przygotowaliśmy rekwizyty potrzebne w filmie i wreszcie nagraliśmy etiudę filmową. Kolejna praca to wiele godzin poświęconych na montaż filmu i wreszcie, 5-tego listopada 2018 r mogliśmy pokazać nasze dzieło. Premiera miała miejsce na naszym fanpagu na facebooku i już nasz film dotarł do ponad 4 tys. odbiorców. Odebraliśmy gratulacje nie tylko od fundacji The Bridge i osób
z nią związanych ale też od szerokiego grona ludzi, którym film się spodobał, dziękujemy za to. Mamy nadzieję, że nasza praca pogłębi świadomość ekologiczną, nie tylko młodych ludzi a jednocześnie, tak zwyczajnie się Państwu spodoba.

Film można zobaczyć tutaj