Rada Miejska w Modliborzycach zakończyła pracę w mijającej kadencji. W ostatnich obradach, które odbyły się w środę 14 listopada, oprócz radnych wzięła udział liczna grupa sołtysów, przedstawicieli jednostek samorządowych i innych gości.

Podczas środowej sesji radni wprowadzili także zmiany do statutu gminy, dostosowujące ten dokument do nowych wymogów ustawowych. Dotyczą one m.in. wydłużenia kadencji z 4 do 5 lat oraz powołujące nową komisję skarg, wniosków i petycji.

Kończąca się kadencję podsumował burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik, który poinformował, że w mijającej kadencji udało się zrealizować inwestycje o łącznej wartości ponad 28 milionów 700 tysięcy złotych, z czego 16 milionów 300 tysięcy to środki zewnętrzne.

Wszyscy radni otrzymali pamiątkowe dyplomy, a oddzielne podziękowania odebrał Piotr Rogoża, który pełnił funkcję przewodniczącego rady miejskiej przez trzy ostatnie kadencje. W nowej zdobył mandat radnego Rady Powiatu Janowskiego.

DSC4919-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC4922-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC4926-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC4934-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC4938-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC4939-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC4944-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC4952-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC4957-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC4965-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC4977-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC4981-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC4984-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC4990-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5000-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5004-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5006-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC50161-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5023-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5026-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5028-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5039-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5043-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5049-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5060-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5062-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5067-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5072-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5074-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5090-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5104-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5113-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5126-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5133-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5138-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5151-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5169-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5181-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5201-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5206-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5220-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5237-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC5242-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
DSC4919-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC4922-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC4926-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC4934-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC4938-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC4939-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC4944-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC4952-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC4957-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC4965-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC4977-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC4981-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC4984-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC4990-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5000-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5004-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5006-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC50161-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5023-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5026-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5028-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5039-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5043-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5049-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5060-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5062-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5067-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5072-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5074-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5090-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5104-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5113-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5126-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5133-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5138-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5151-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5169-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5181-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5201-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5206-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5220-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5237-dluzsza-krawedz1600-1600Q72 DSC5242-dluzsza-krawedz1600-1600Q72