W dniu 23.11.2018r. jedna z rodzin z terenu naszej gminy ucierpiała w wyniku pożaru budynku mieszkalnego.
W związku z powyższym apelujemy do wszystkich osób dobrej woli o wsparcie poszkodowanej rodziny.

Najpilniejsze potrzeby to:
- środki czystości, w tym do pielęgnacji niemowląt;
- żywność długoterminowa.
Biorąc pod uwagę okres zimowy konieczne jest pilne usunięcie skutków pożaru oraz przeprowadzenie niezbędnego remontu domu, dlatego też zachęcamy do wsparcia finansowego. Informacji w powyższej sprawie można uzyskać od pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach tel. 15/8715108 i 15/8717155.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
W Modliborzycach