21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego - święto wszystkich pracowników służb społecznych. Jest to czas pełen refleksji, podziękowań, życzeń oraz wyróżnień za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania. W tym roku w dowód uznania i wdzięczności za długoletnią służbę na rzecz osób potrzebujących wsparcia została uhonorowana odznaczeniem państwowym Pani Janina Brożek- pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach.

          Podczas uroczystej wojewódzkiej gali wręczania wyróżnień Pani Janina Brożek, jako jedyna, otrzymała Złoty Medal Prezydenta RP. Odznaczenie w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.
To nie jedyne wyróżnienie jakie otrzymała Pani Janina Brożek. W dniu 29 listopada 2018 roku podczas Powiatowej Gali Dnia Pracownika Socjalnego została uhonorowana Nagrodą Starosty Janowskiego „Róża pomocy społecznej”.
Pani Janina Brożek swoją drogę zawodową rozpoczęła w styczniu 1972 r. jako opiekunka PCK. W tym samym roku podjęła też pracę w księgowości. Na stanowiskach księgowa i główna księgowa pracuje niemal 45 lat, w tym 25 lat w pomocy społecznej. W środowisku pomocy społecznej powiatu, województwa a nawet kraju jest niekwestionowanym autorytetem i wzorem do naśladowania.
          Pani Janina z dużym zaangażowaniem, bezinteresownie, pomagała wielu jednostkom pomocy społecznej w tworzeniu programów naprawczych na terenie województwa lubelskiego. Były to działania o ogromnym znaczeniu i wadze nie tylko dla mieszkańców i pracowników ale także istotne z punktu widzenia polityki prorodzinnej.
          Pani Janina pracując w Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach poświęciła wiele czasu na budowanie nowej jakości pracy oraz na podnoszenie standardu usług świadczonych mieszkańcom gminy, pozyskując na ten cel znaczące środki pozabudżetowe. Przez wiele lat z dużą odpowiedzialnością wychowywała pokolenie młodych ludzi, którzy związali swoją pracę zawodową ze służbą społeczeństwu kształtując w nich postawę dobrego i odpowiedzialnego pracownika. Dla wielu z nich była mentorem i przyjacielem. Dzięki umiejętności czytania przepisów ze zrozumieniem, wiedzy zawodowej oraz mądrości życiowej stała się uznanym specjalistą i doradcą w środowisku pomocy społecznej nie tylko z dziedziny księgowości.
Na uwagę zasługuje również fakt, że nie jest Jej obojętny los osób znajdujących się w trudnej sytuacji, pierwsza staje do pomocy, wielokrotnie sponsorowała niezbędne zakupy osobom potrzebującym. Pani Janina jest osobą o wyjątkowo wielkim sercu co potwierdza Jej charyzmatyczne zaangażowanie oraz stała gotowość do pomocy zarówno współpracownikom, jak też podopiecznym Ośrodka oraz instytucjom pomocowym z innych gmin. Rzetelność i fachowość Pani Janiny Brożek potwierdzają wysokie oceny osób kontrolujących, ostatnia kompleksowa kontrola w 2017 roku z ramienia Wojewody Lubelskiego nie wykazała żadnych nieprawidłowości ani nawet uchybień, podobnie jak kontrole w latach wcześniejszych.
Koleżeńska, oddana firmie i ludziom a Jej zaangażowanie dalece wybiega poza zakres obowiązków służbowych.
PANI JANINO GRATULUJEMY i ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW


Ośrodek Pomocy Społecznej
w Modliborzycach

188
IMG5584
IMG5605