Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na funkcjonowanie Koła Gospodyń Wiejskich. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od ilości członków koła i wynosi od 3000 zł - 5000 zł .