PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów pragnie poinformować, że została utworzona strona internetowa na której co wtorek będą aktualizowane i udostępniane informacje odnośnie planowanych wyłączeń sieci energetycznych w związku z wykonywaniem prac eksploatacyjnych, przebudową, rozbudową i modernizacją stacji i linii wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej.

Link do strony: www.pgedystrybucja.pl/wylaczenia

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach po lewej stronie w kategorii przydatne linki utworzony został odnośnik poprzez który można sprawdzić aktualne informacje odnośnie planowych wyłączeń linii energetycznych.

PGE Dystrybucja umożliwia także zapisanie się do newslettera poprzez strone https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach