Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2018 roku (piątek) na godzinę 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach IV w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.