Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR) ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie nr: 3/2018 w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Czas trwania naboru wniosków: od 14 stycznia 2019 do 12 lutego 2019.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej"

Słowackiego 1a, lokal 16, 39-460 Nowa Dęba