Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia- urodzonych po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

ferie

docx

FERIE ZIMOWE 2019

Rozmiar: 12.67 kb
Odsłon : 177
Data dodania: 2019-01-08
pdf

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Rozmiar: 131.13 kb
Odsłon : 82
Data dodania: 2019-01-08
pdf

Lista uczestników

Rozmiar: 28.81 kb
Odsłon : 78
Data dodania: 2019-01-08
pdf

Lista wpłat transport

Rozmiar: 31.07 kb
Odsłon : 95
Data dodania: 2019-01-08
pdf

Lista wpłat turnus

Rozmiar: 26.21 kb
Odsłon : 98
Data dodania: 2019-01-08
doc

Zal.__2_Lista

Rozmiar: 43.01 kb
Odsłon : 64
Data dodania: 2019-01-08
doc

Zal._3_oswiadczenie

Rozmiar: 39.42 kb
Odsłon : 69
Data dodania: 2019-01-08