W związku z nowelizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadznon następujące zmiany:
1. zwiększenie limitu zużywanego oleju na 1 ha użytków rolnych z 86 l na 100 l
2. zwiększenie stawki zwrotu akcyzy dla oleju z 0,86 zł na 1 zł za 1 ha użytków rolnych.
3. wprowadzenie zwrotu ( w przypadku chowu lub hodowli bydła) w wysokości 30 zł na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego znajdują się w załączniku.