Codziennie potrzebuje Cię tysiące Polaków…
Na Twoją krew i jej składniki czekają chorzy oraz poszkodowani w nieszczęśliwych wypadkach. Jest wiele chorób, które leczy się uzupełniając brakujące elementy krwi.

Krwotoki, przeszczepy organów, choroby hematologiczne wymagają przetaczania składników krwi. Podczas zabiegów chirurgicznych, kiedy ubytek krwi jest duży, często potrzebna jest transfuzja.
Jednym źródłem krwi jest zdrowy człowiek.

Zapraszamy na terenowe akcje poboru krwi:

25.01.2019 – MODLIBORZYCE, przed Urzędem Miejskim ul. Piłsudskiego 63, rejestracja w ambulansie w godzinach 8.30-12.00

RCKiK Lublin