Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 stycznia 2019 roku (wtorek) na godzinę 13.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach V w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.