Zapraszamy do udziału w projekcie „Powrót do aktywności” w ramach RPO WL 2014-2020; działanie 10.2 Programy typu outplacement, który jest szansą na zwiększenie umiejętności i kompetencji, a tym samym atrakcyjności na rynku pracy.

GRANTUNION Spółka z o.o.
ul. Mełgiewska 30F
20-234 Lublin