Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XIX edycję ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Zgłoszenia koknursowe nalezy składać do właściwego Wojewódzkiego Doradztwa Rolniczego (WODR) w terminie do 15 marca 2019 roku.

Załaczniki oraz szczegóły pod adresem:

https://www.cdr.gov.pl/upowszechnianie-i-promocja/konkursy/konkurs-sposob-na-sukces