Szanowni Państwo,
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny uruchamia dobrowolny Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP). W ramach prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących nowego narzędzia/aplikacji w zdrowiu publicznym na stronie internetowej NIZP-PZH oraz na profilu NIZP-PZH na portalu Facebook znajduje się link do Rejestru oraz materiały zachęcające studentów i absolwentów do rejestracji. www.pzh.gov.pl/rejestr-absolwentow

Celem stworzenia CRAZP jest:

• monitorowanie losów zawodowych absolwentów kierunku Zdrowie Publiczne
• podniesienie poziomu kształcenia poprzez analizę zatrudnienia zarejestrowanych
• dostarczenie informacji na temat dystrybucji geograficznej studentów/absolwentów
• publikowanie informacji o szkoleniach podnoszących kwalifikacje
• publikowanie informacji na temat wolnych stanowisk pracy dla absolwentów
• uzyskanie narzędzia do planowania zadań dla absolwentów na szczeblu systemowym.