Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc w sprawie granic obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019