Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie 2014-2020 na aktywne włączenie".

Wnioskodawców, którzy są zainteresowani dofinansowaniem projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego dotyczącego konkursów:

RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18 - dla OPS i MOPR - (termin naboru do 29.03.2019 r.)
RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/19 - dla obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi (termin naboru do 30.04.2019 r.)

zapraszamy do przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem formularza rejestracyjnego:
http://dz-rpo.formularze.rpo.lubelskie.pl/index.php/e-dokument/303.html

Zapisy do 15 marca 2019 r.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie:
Punkt Kontaktowy RPO
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin
tel.: 81 46-35-363 lub 605 903 49