Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Lublinie uprzejmie informuje, że jest współorganizatorem  Ogólnopolskiego Konkursu "Bitwa regionów". Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Bitwa Regionów to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty.
Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2019 r.